Współpraca

Aktualnie współpracuję z:

W przeszłości współpracowałem także z:
Wydawnictwem Sine Qua Non
Stroną Hard Rock Service
Stroną RockMagazyn.pl
Stroną StereoLife.pl
Chcesz nawiązać współpracę? Użyj poniższego pola komentarzy.

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Pytania niezwiązane z powyższym tekstem proszę zadawać na stronie Q & A. Komentarze nie na temat będą kasowane.